RIJLES VANAF 16,5 JAAR (2TODRIVE

Op 1 november 2011 is de proef in Nederland gestart met het zogenaamde 'begeleid rijden'.
Dit betekent dat een leerling van 16 jaar theorie-examen mag doen en vervolgens vanaf 16,5 jaar mag starten met rijles.
De minimale leeftijd voor de Tussentijdse Toets is in november 2011 verlaagd naar 16,5 jaar. Verder wordt de geldigheid van het theoriecertificaat B, dat vanaf 16 jaar gehaald mag worden, verlengd van 12 naar 18 maanden. Het rijexamen is exact hetzelfde als het examen voor iemand van 18 jaar of ouder.
Heb je het rijexamen op je 17e behaald, dan mag je tot je 18e onder toezicht van een begeleider en alleen in Nederland, rijden. De overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden zijn hiervan UITGESLOTEN.
Zodra je 18 bent geworden vervalt de begeleiding en mag je direct zelfstandig aan het verkeer gaan deelnemen.

BEGELEIDER

Je mag een aantal begeleiders benoemen die met je mee kunnen rijden. Je moet hiervoor een begeleider-pas aanvragen. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan.

- Begeleiders mogen in het verleden niet strafrechtelijk zijn veroordeeld voor een verkeersovertreding.
- Uiteraard mag een begeleider ook niet onder invloed van drugs en/of drank verkeren tijdens het rijden.
- Alle WRM-bevoegde rijinstructeurs mogen geregistreerd worden als begeleider.
- Overige begeleiders moeten minimaal 27 jaar oud zijn en minimaal 5 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs.

WAAROM DEZE PROEF?

Voorlopig is '2toDrive' ingevoerd met een looptijd van 6 jaar. De minister heeft in 2015 al beslist dat na deze proefperiode 2toDrive definitief zal worden ingevoerd.

Overgangssituatie voor begeleid rijden vanaf 1 november 2017

Sinds de start van begeleid rijden in november 2011 hebben ruim 220.000 17-jarigen het rijexamen met succes afgelegd. Zij rijden tot hun 18e onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Dit experiment, ook bekend als 2toDrive, loopt tot en met 31 oktober 2017 . Minister Schultz heeft eerder aangekondigd dat begeleid rijden definitief wordt ingevoerd in de wet. De wet om dat te regelen is in een vergevorderd stadium.

Ook als de definitieve wet nog niet volledig is ingevoerd, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu door overgangsrecht geregeld dat jongeren die op 1 november 2017 (bij de afloop van het experiment) 16 jaar en ouder zijn gewoon hun rijbewijs kunnen halen vanaf hun 17e jaar. Voor hen verandert er niets. Ze mogen dus de procedure zoals hierboven beschreven volgen.

Jongeren die op 1 november 2017 nog geen 16 jaar zijn, kunnen nog niet direct starten met het traject voor begeleid rijden. Zij moeten wachten tot begeleid rijden definitief is ingevoerd. Naar verwachting treedt deze wet begin 2018 in werking, waarmee verwacht wordt dat deze jongeren in ieder geval gewoon kunnen starten met praktijklessen als zij 16,5 jaar zijn.Handige linken

Theorie aanvragen
Rijschoolregister
Theorie leren