Verscherpte controle

Omdat de rijschoolbranche regelmatig negatief het nieuws haalt is het Team Bijzondere Verkeerstaken samen met het Verkeershandhavingsteam een project gestart. Vrijdag 27 oktober jl. vond een eerste grootscheepse controle plaats in Amersfoort.

De politie controleerde louter op lesauto’s. Een woordvoerder van de politie legt uit: “De gedachte hierachter is dat sommige rijinstructeurs niet altijd de vereiste papieren hebben.” Er werden binnen een tijdsbestek van 2 uur, 37 lesvoertuigen gecontroleerd.
1 lesauto werd in beslag genomen. Daarnaast konden 6 leerlingen zich niet identificeren, iets dat wel vereist is tijdens de rijles. De politie heeft deze overtreders geen bekeuring gegeven, wel moest de rijles beëindigd worden. Overigens had één lesauto defecte verlichting dus ook die les was voortijdig ten einde. Er was één instructeur die zijn bevoegdheidspas niet kon tonen dus jammer maar helaas voor de leerling, moest de les worden afgebroken.

Team Bijzondere Verkeerstaken richt zich tijdens dit soort controles op bijzondere weggebruikers, zoals rijinstructeurs. Volgens een woordvoerder van de politie Amersfoort kunnen de controles vaker plaatsvinden, en door heel Nederland
Handige linken

Theorie aanvragen
Rijschoolregister
Theorie leren